XII. Kárászi Pálinka- és Nemzetközi Párlatverseny 2023 – Kárász

XII. Kárászi Pálinka- és Nemzetközi Párlatverseny
Versenyszabályzata

A verseny célja:

  • a pálinka-, és párlatfőzés helyi, és régiós hagyományainak, értékeinek megőrzése, ápolása.
  • az Európai Unió jogrendjével és a Magyar Pálinkatörvénnyel összhangban, annak elősegítése, hogy a pálinka-, és párlatfőzés hosszú távon megőrizze a benne rejlő értékeket

A verseny kiírója: Pálinkabarátok Kárászi Egyesülete, Kárászért Egyesület, Kárász Községi Önkormányzat

A verseny fővédnöke: Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke (felkérés alatt)

Nevezési minta:
A versenyen indulóknak fajtánként minimum 0,3 liter mintát kell beküldeniük üveg palackban. Egy versenyző tetszőleges számú tétellel indulhat.
A beküldött mintán fel kell tüntetni a főzde, ill. magánfőzés esetén a készítő nevét, az alapanyag gyümölcsfaj (esetleg fajta) megnevezését, az alkoholfokát, az évjáratot és amennyiben hordóban érlelt termékről van szó, ennek megnevezését.

A versenytételeket a kiíró címére kell eljuttatni: Kárászért Egyesület – 7333 Kárász, Fürdő utca 10. (Faluház)

Beküldési határidő: 2023. május 2-5.

Nevezési díjak: Mintánkként 2000 Ft, az 6. minta után a többi ingyenesen nevezhető.

Befizetés: a minta átadásával együtt készpénzzel, vagy utalással a Kárászért Egyesület 71800130-11159335 számú bankszámlaszámára, a közleményben a nevet, és a nevezési díj szót kérjük feltüntetni.

A nevezés feltételei:
Magyarországról érkező nevezések esetén:
A versenyen a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény törvények szerinti pálinkát előállító adóraktárak, párlatot előállíttató bérfőzetők és párlatot előállító magánfőzők egyaránt részt vehetnek a versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával, a nevezési lap kitöltésével, egyidejűleg a nevezési díj befizetésével.

Nevezni kereskedelmi célú főzdéknek az elfogadott, 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minősülő készítményekkel, míg a bérfőzetőknek és magánfőzőknek a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. és a 19‒21. pontja értelmében párlatokkal lehet. A versenyeztetett pálinkák és párlatok eredetét, adózott voltát törvényesen igazolni kell.

Adóraktár engedélyese: Jöt. szerinti pálinkát előállító adóraktár engedélyese szabadforgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott, adózott terméket nevezhet, amelynek eredetét, származását a verseny rendezőjének nevére (Kárászért Egyesület – 7333 Kárász, Fürdő utca 12.; Adószám: 18278512-1-02) kiállított számviteli okmánnyal és zárjeggyel igazolja.

Bérfőzető: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. értelmében: „3. bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot; 4. bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat; Jöt. szerinti bérfőző, a140. § (8) bekezdésében meghatározott származási igazolással igazolja az előállított párlat származását.

Magánfőző: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 19‒21. pontja értelmében: 19. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlatelőállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása; 20. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik; 21. párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat;” 2016 január 1. előtt előállított párlat esetén az átalányadó befizetéséről szóló igazolást kell a magánfőzőnek benyújtania. 2016-2020 között előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni. 2021 január 1-től a NAV által kiadott magánfőzött párlat származási igazolással kell a minta eredetét bizonyítani.

A felsorolt okmányok, illetve igazolvány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

A bérfőzetők és magánfőzők a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint. A versenyszabályzat elfogadásával a magyarországi nevező nyilatkozik arról is, hogy a minta Magyarországon termett gyümölcsből van, itt cefrézték, főzték, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

Külföldi nevezések esetén:
Külföldi nevezők esetében a Jöt. rendelkezéseit alapul véve, más Európai Unió tagállami szeszfőzdék, adóraktárak, tagállami kereskedők szabadforgalomba bocsátott párlattal nevezhetnek, amit származást igazoló okmánnyal adhatnak át a verseny szervezőjének.

Harmadik ország esetében a gazdálkodó árumintaként küldheti el a nevezett párlatot, amelyet a vámkezelésről kiállított okmány igazol. A gazdálkodók által párlatversenyre nevezett minta nem kereskedelmi áruként (árumintaként) behozott terméknek minősül, amelyre a Jöt. 73. § (2) b) pontja alapján nem kell zárjegyet felhelyezni. A tagállami magánszemélyek esetében a 92/83/EGK Irányelv alapján a tagállamok által kialakított nemzeti jövedéki szabályozás az
adott tagállam területére vonatkozik. A nevezett külföldi magánszemély köteles nyilatkozni, hogy mindenben megfelel a saját nemzeti jövedéki szabályozásának, s az általa az ottani jogszabály szerinti származási igazolás másolatát kell mellékelje a nevezéshez. Import esetében a mintaként történő vámkezelési okmánnyal biztosítható a nevezés származási igazolása.

Az érzékszervi zsűrizés időpontja: 2023. május 6.

A párlatok/pálinkák értékelése az országos versenyszabályzat szerint történik.

Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne: 7333 Kárász, Fürdő u. 10.

Időpontja: 2023. május 13. 15:00 óra

Kérdéseikkel kapcsolatban keressék Lép Péter a +36 (30) / 439 2399-es vagy a +36 (72) 671-304-es telefonszámon vagy polgarmester@karasz.hu e-mail címen.

időpont: 
2023-05-05 - 2023-05-13

Kapcsolat

Kontur Bt. / Pálinka divízió
Székhely:   1164 Bp. Simongát u. 43.Telephely - felszámolás alatt: 1164 Bp. Vidámvásár u. 143.
Szabó Ferenc Ignác / ügyvezető
(Magyar László / alapító tulajdonos
Email: info@palinkafozes.com
Impresszum