A saját pálinkafőzés szabályairól szóló információs füzetet adott ki a NAV

2023. 03. 08., szerda

“Párlat előállítása saját pálinkafőzővel” címmel tett elérhetővé honlapján információs füzetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A dokumentumban a magánfőzés szabályait ismerteti a NAV. A jövedéki jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy személy magánfőzőként, a saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból, a tulajdonában álló pálinkafőzővel, párlatot állítson elő. Ennek részleteiről lehet többet megtudni a füzet tartalmából.

Magánfőzéssel az állíthat elő párlatot, aki:
 
* a jövedéki törvény szerinti magánfőzőnek minősül,
* az előállításhoz használt desztillálóberendezését, a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz bejelentette;
* a tárgyévben és háztartásában párlatot – bérfőzés útján – nem állíttatott elő,
* aki a párlat tervezett előállítását – annak megkezdése előtt – a NAV-hoz bejelentette.
A pálinkafőzés otthoni megvalósításához kapcsolódó teljes információs füzetet ezen a hivatkozáson lehet elolvasni.
 
A bérfőzött párlat adójának megfizetése
 
A bérfőzetőnek átadott párlat után fizetendő adót az adóraktár engedélyese állapítja meg és szedi be a bérfőzetőtől. A párlat utáni adó készpénzzel vagy átutalással fizethető meg. A fizetendő adó mértéke a veszélyhelyzeti szabályozással összefüggésben.
 
* egy bérfőzetőnek évente legfeljebb 50 liter mennyiségig – abban az esetben is, ha azt adóraktárnak kívánja értékesíteni – hektoliterenként 0 forint,
* egy bérfőzetőnek évente az 50 litert meghaladó vagy nem adóraktári értékesítésre szánt mennyiségre hektoliterenként 565 840 forint,
* egyéb esetben hektoliterenként 565 840 forint.
 
Amennyiben a Kormányrendelet hatályon kívül helyezésre kerül, a bérfőzött párlatra vonatkozó fizetendő adó mértéke a fenti mennyiségi korlát figyelembe vételével a Jöt.-ben meghatározott 333 385 forint hektoliterenként.
 
Bérfőzött párlatnál az 50 literes mennyiség alatt 0,43 hektoliter tiszta szeszt tartalmazó bérfőzött párlatot kell érteni, ami 86 liter 50 térfogatszázalékos párlatnak felel meg.
 
Az adóraktár engedélyese a bérfőzetőt és képviselőjét személyazonossága igazolására hívhatja fel és a képviseleti jogosultságot is megvizsgálhatja, hogy az adót és az adófizetésre kötelezett személyét megállapíthassa.
 
A NAV az igényelt párlatzárjegyet hivatalos helyén adja át, miután a bérfőzető:
 
• a zárjegy előállítási költségét megfizette (készpénzzel, fizetési számlára készpénzbefizetéssel vagy átutalással),
• a származási igazolást – elektronikusan vagy más úton – bemutatta, illetve
• a Jöt-ben meghatározott mértékű jövedéki adót megfizette.
 
Az átvett zárjeggyel a bérfőzető nem köteles a NAV-nál elszámolni, de a zárjegyet legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül köteles felhelyezni a párlat fogyasztói csomagolására.
 
Forrás: www.magro.hu

Kapcsolat

Kontur Bt. / Pálinka divízió
Székhely:   1164 Bp. Simongát u. 43.Telephely: 1164 Bp. Vidámvásár u. 143.
(+36 30) 932-9396 Szabó Ferenc Ignác / ügyvezető
(+36 70) 946-9600 Szabó Ferenc / telephelyvezető
(+36 30) 522-1099 Magyar László / alapító tulajdonos
Email: info@palinkafozes.com
Impresszum